PROJEKTI HANKED 2010 

  

 


 

Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd https://riigihanked.riik.ee  

 

avati 01.02.2010, lõppes 12.04.2010, edukas pakkuja Skanska EMV AS (juhtiv partner)+Skanska Infra OY Eesti filiaal.