VEEVÄRK HANKED 2018

1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "N1 sõiduki ost" 14.03.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Dokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.03.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja SILBERAUTO EESTI AS.


2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sauna leiliruumi parandustööd"14.05.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: https://riigihanked.riik.ee/register/. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.05.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja OÜ TEKTONIKA.


3. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Puurkaevu nr 2201 lammutamine" 09.07.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke dokumendid.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.07.2018, kell 13:00.

Edukas pakkuja OÜ BALROCK.

 

4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe geoinfosüsteemi (GIS) loomine" 16.08.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.08.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja OÜ DBVISTA.

 

5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe sademevee kanalisatsiooni projekti I etapp" 25.09.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.10.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja Skepast&Puhkim OÜ

VEEVÄRK HANKED 2019

  1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Gaasijaotusjaama piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja ehitus" 06.03.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.03.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Leonid Noskov.
  2.  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine" 07.03.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.03.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja TMT PRO OÜ.
  3.  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Elektriajamite ost ja paigaldus reoveepumpla siibritele" 24.04.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.05.2019, kell 13:00. Edukas pakkuja AS Teramet.
  4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sõtke jöe paisu ja silla (Sõtke/Veski ristumiskoht) rekonstrueerimise projekt" 05.06.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.06.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja P.P. Projekt OÜ.

VEEVÄRK HANKED 2017


 1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke "Ranna viagra pas cher 14 hoone välistrepi ja töökoja põranda remonttööd" 31.03.2017. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist:https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 185151. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.04.2017, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Tektonika.


2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke "Kesk 10 hoone trepikoja remonttööd" 07.04.2017. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist:https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 185459. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.04.2017, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Vekoolis. 

 

SILLAMÄE VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITUS- JA  TAASTAMISTÖÖD

 

 


Projekti "Sillamäe linna veemajanduse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine'' elluviimise raames teostatavate tööde, asfalteerimise ja haljastuse planeeringud on toodud ära allpool lisatud graafikutes. Tööde teostamise täiendavaid selgitusi leiate allpool olevatest artiklitest.