HANKED VEEVÄRK 2021

 1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "N1 SÕIDUKI OST JA SKODA TAGASIOST" 12.04.2021. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.04.2021, kell 10:00. Edukas pakkuja AS MARIINE AUTO.
 2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "GENERAATORI OST, PROJEKTEERIMINE JA PAIGALDUS " 10.06.2021. Hanke alusdokument on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise uus tähtaeg on 05.07.2021 kell 10:00. Edukas pakkuja Voltsy OÜ.
 3. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "RANNA 5/2 HOONE KATUSE REMONTTÖÖD " 18.06.2021. Hanke alusdokument on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise uus tähtaeg on 07.07.2021 kell 10:00. Lõpetatud lepinguta.
 4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "RANNA 5/2 HOONE KATUSE REMONTTÖÖD " 12.07.2021. Hanke alusdokument on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise uus tähtaeg on 26.07.2021 kell 10:00. Lõpetatud lepinguta.
 5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "GENERAATORI AUTOMAATNE ÜMBERLÜLITUS" 11.08.2021. Hanke alusdokument on kättesaadav lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2021 kell 10:00. Lõpetatud lepinguta.
 6. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "N1 SÕIDUKI OST" 13.08.2021. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.08.2021, kell 10:00. Edukas pakkuja Amserv Auto AS.
 7. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "GENERAATORI AUTOMAATNE ÜMBERLÜLITUS" 21.09.2021. Hanke alusdokument on kättesaadav lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.09.2021 kell 10:00. Edukas pakkuja LEONHARD WEISS AS.

HANKED VEEVÄRK 2020

 1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke "Kaugloetavate gaasiarvestite ost ja andmete kuupõhine ülekandeteenus" 06.02.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist, viitenumber 219403. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.02.2020, kell 14:00. Pakkumusi ei esitatud.
 2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Väikebussi ost" 14.02.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.02.2020, kell 10:00.
  Edukas pakkuja Amserv Auto OÜ.
 3. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Gaasiarvestite kauglugemise ülekandeteenus" 06.04.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.04.2020, kell 10:00. Edukas pakkuja Telia Eesti AS.
 4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "GIS II etapp" 21.05.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2020, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ DBVISTA.
 5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe piirkonna põhjaveevarude ümberhindamine" 06.07.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.07.2020, kell 10:00. Edukas pakkuja Maves OÜ.
 6. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sõtke jõe suudme puhastamine ja muuli korrastamine" 09.10.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.10.2020, kell 14:00. Edukas pakkuja OÜ Kaurits.

VEEVÄRK HANKED 2019

 1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Gaasijaotusjaama piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja ehitus" 06.03.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.03.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Leonid Noskov.
 2.  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine" 07.03.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.03.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja TMT PRO OÜ.
 3.  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Elektriajamite ost ja paigaldus reoveepumpla siibritele" 24.04.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.05.2019, kell 13:00. Edukas pakkuja AS Teramet.
 4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sõtke jöe paisu ja silla (Sõtke/Veski ristumiskoht) rekonstrueerimise projekt" 05.06.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.06.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja P.P. Projekt OÜ.
 5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke „Reovee peapumpla pumbaruumi vibratsiooni likvideerimine“ 15.11.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid.
  Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.12.2019, kell 13:30. Edukas pakkuja AS ENTEH ENGINEERING

VEEVÄRK HANKED 2018

1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "N1 sõiduki ost" 14.03.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Dokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.03.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja SILBERAUTO EESTI AS.


2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sauna leiliruumi parandustööd"14.05.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: https://riigihanked.riik.ee/register/. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.05.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja OÜ TEKTONIKA.


3. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Puurkaevu nr 2201 lammutamine" 09.07.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke dokumendid.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.07.2018, kell 13:00.

Edukas pakkuja OÜ BALROCK.

 

4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe geoinfosüsteemi (GIS) loomine" 16.08.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.08.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja OÜ DBVISTA.

 

5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe sademevee kanalisatsiooni projekti I etapp" 25.09.2018. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.10.2018, kell 10:00.
Edukas pakkuja Skepast&Puhkim OÜ

VEEVÄRK HANKED 2017


 1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke "Ranna 14 hoone välistrepi ja töökoja põranda remonttööd" 31.03.2017. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist:https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 185151. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.04.2017, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Tektonika.


2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke "Kesk 10 hoone trepikoja remonttööd" 07.04.2017. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist:https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 185459. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.04.2017, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Vekoolis.