VEEVÄRK HANKED 2009 


1. AS Sillamäe Veevärk kavatseb sõlmida 2009.a hangelepingud järgmiste ehitustööde teostamiseks:Sillamäe linna gaasijaotuspunkti seadmete vahetamine (Majakovski 17B).

Kutsume Teid osalema konkursil

2. Remonditööd Sillamäe linna kolmes gaasijaotuspunkti hoones (Majakovski 17B, Viru 14A, Rumjantsevi 10A). KutsumeTeid osalema konkursil

3. AS Sillamäe-Veevärk kavatseb sõlmida 01.11.2009-31.10.2010.a. kompleksturvateenuse osutamise hankeleping. Kutsume Teid osalema konkursil

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1. 09.07.2009.a. on sõlmitud  Sillamäe linna kolmes gaasijaotuspunkti hoones (Majakovski 17B, Viru 14A, Rumjantsevi 10A) remonditööde töövõtuleping № 25/09 AS Sillamäe Veevärk ja OÜ Aknameister vahel.

2. 20.07.2009.a. on sõlmitud  Sillamäe linna gaasijaotuspunkti seadmete vahetamise töövõtuleping № 26/09 (Majakovski 17B) AS Sillamäe Veevärk ja OÜ Virumaa Innovatsiooni Projekt vahel.

3. 01.11.2009.a. on sõlmitud  turvateenuse leping nr.66 AS Sillamäe Veevärk ja AS Securitas Eesti vahel.