MAAGAASI MÜÜGI TEENUSTE HINNADVastavalt AS Sillamäe - Veevärk nõukogu 27.01.2016 otsusele kehtestatakse kodutarbijatele järgmised maagaasi hinnad (ilma käibemaksuta):

November 2018   0,320 €/m³
Detsember 2018
 0,360 €/m³

 

 

Vastavalt Konkurentsiameti 29.03.2018 otsusele nr.7-3/2018-048 on alates 01.07.2018 kehtestatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) - 0,10895  €/m³.

Alates 01.01.2018 on maagaasi aktsiisimääraks 0,05065 €/m³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.

Kodutarbijatele, kellel ei ole gaasiarvesteid, toimub tasu arvestamine vastavalt AS Sillamäe-Veevärk nõukogu 23.11.2006 ja 13.01.2009 otsusetega kehtestatud Metoodikale.Kodutarbijatele, kellel ei ole korterites gaasiarvesteid ja elamutes puuduvad üldarvestid, on gaasi kuutasu arvestamine alates 01.12.2016 järgmine:

Teenuse liik

Summa koos KM-ga kuus

 

aktsiisita €/in

aktsiis €/in

Korter gaasipliidiga ja sooja veega

6.10 *

0.570

Korter gaasipliidiga ja sooja veeta

7,93 *

0.741

Korter gaasipliidi ja - soojendiga

15,38 *

1.436

*maagaasi arvestuslik hind ja tasumisele kuuluvad summad maagaasi eest temperatuuril 20°C; gaasi absoluutsel rõhul 1,01325 baari ja lepingulisel kütteväärtusel 10,19 MWh/m³.