MAAGAASI MÜÜGI TEENUSTE HINNAD

Alates 01.märtsist 2020 kehtestatakse kodutarbijatele järgmine maagaasi piirhind (ilma käibemaksuta) – 0,265 €/m³.

Vastavalt Konkurentsiameti 25.10.2019 otsusele nr.7-3/2019-070 on alates 01.01.2020 kehtestatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) - 0,12374 €/m³.

Alates 01.05.2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,04 €/m³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.

Kodutarbijatele, kellel ei ole gaasiarvesteid, toimub tasu arvestamine vastavalt AS Sillamäe-Veevärk nõukogu 23.11.2006 ja 13.01.2009 otsusetega kehtestatud Metoodikale.Kodutarbijatele, kellel ei ole korterites gaasiarvesteid ja elamutes puuduvad üldarvestid, on gaasi kuutasu arvestamine alates 01.01.2020 järgmine:

Teenuse liik

Summa koos KM-ga kuus

 

aktsiisita €/in

aktsiis €/in

Korter gaasipliidiga ja sooja veega

6,56 

1,11

Korter gaasipliidiga ja sooja veeta

8,53

1,45

Korter gaasipliidi ja - soojendiga

16,53

2,80