TEENUSTE HINNAD

TASU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST

Vastavalt Konkurentsiameti 06.12.2021 otsusele nr 9-3/2021-011 on

AS Sillamäe - Veevärk kehtestanud alates 10.01.2022 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond    €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

1.02

1.12

 Kanalisatsioon

0.92

1.05

 Kokku

1.94

2.17