VEE KVALITEEDI KOHTA


 

AS Sillamäe Veevärk teavitab Sillamäe  tarbijaid, et joogivesi ei vasta kvaliteedinõuetele kolooniate arvu sisalduse osas 22 °C juures. Labori uuringuteks võetud üksikutes joogiveeproovides kolooniate arv 22 °C juures ületab kehtestatud piirväärtust 100 PMÜ/1ml. Palume tarbijaid  võimaluse korral tarvitada vett joogiks ainult keedetult kuni joogivee  kvaliteedinõuetega vastavusse viimiseni. Palume väga vabandust võimalike ebamugavuste pärast.


AS Sillamäe Veevärk teavitab tarbijaid sellest, et Sillamäe linnas joogivesi on tervisele ohutu, kuid ei vasta kvaliteedinõuetele. Laboratoorseteks uuringuteks võetud joogivee proovides rauasisaldus ületab kehtestatud piirväärtust (200 μg/l).


AS Sillamäe Veevärk teatab, et igal kolmapäeval 08.00-12.00 vana linnaosas ning 13.00-17.00 mikrorajoonis toimub magistraalveetorustike pesemine. Seoses sellega võib ajutiselt halveneda tarbijate joogivee kvaliteet torustikest ladestusteväljauhtmise tõttu.

Palume nimetatud päevadel võimaluse korral piirata joogivee tarbimist ning vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 


Sillamäe linna veevarustussüsteemi magistraaltorustike pesemise graafik