Veearvestite näidud Te võite teatada:

__________________________________________________________________

1. telefoni teel numbril: +372 39 24449 iga kuu 20.-25. kuupäeval kell 8.00-17.00

(lõuna 12.00-13.00);

2. e-posti teel aadressil elanik@silveevark.ee;

3. kasutades allpool olevat vormi:

1.andmesisestus(kellel on 2 arvestit)

2.andmesisestus(kellel on 4 arvestit