Veearvestite näidud Te võite teatada:

__________________________________________________________________
1. telefoni teel numbril: +372 39 24449 iga kuu 20.-25. kuupäeval kell 8.00-17.00 (lõuna 12.00-13.00);
2. e-posti teel aadressil elanik@silveevark.ee;
3. kasutades allpool olevat vormi:

1.andmesisestus(kellel on 2 arvestit)

2.andmesisestus(kellel on 4 arvestit

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com