RIIGIHANKED (2008.a.)


 AS Sillamäe Veevärk kavatseb sõlmida 2008.a järgmiste ehitustööde täitmise hankelepingu :

  • Sillamäe linna gaasijaotusjaama rekonstrueerimine (tööde teostamise orienteeriv tähtaeg aprill – juuni 2008).
  • Veetöötlusseadmete paigaldamine Sillamäe linna mikrorajooni pumplasse (tööde teostamise orienteeriv tähtaeg mai – detsember 2008).  Kutse pakkumuse esitamiseks

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  •  30.04.2008.a on sõlmitud Sillamäe  gaasijaotusjaama rekonstrueerimistööde töövõtuleping nr 110408 AS Sillamäe Veevärk ja AS Alfatom Ehitus vahel.
  • 16.05.2008.a on sõlmitud Sillamäe mikrorajooni pumplasse veetöötlusseadmete paigaldamise töövõtuleping nr VJ160508 AS Sillamäe Veevärk ja AS Filter vahel.