VEEVÄRK HANKED 2015


AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke „Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine 23.04.2015.

Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 30. 04 2015, kell 10:00. 
Pakkumused tuleb esitada elektroonselt: https://riigihanked.riik.ee 

Edukas pakkuja  TMT Pro OÜ (juhtivpartner) ja OÜ Ekoekspert  


AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke „Töökoja (Ranna 14) siseruumide remont 24.04.2015 

Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 08. 05 2015, kell 10:00.
Pakkumused tuleb esitada elektroonselt: https://riigihanked.riik.ee 

Edukas pakkuja  OÜ Tektonika  


 AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke „Kontori (Ranna 5) siseruumide remont 27.04.2015  

Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 12. 05 2015, kell 10:00.
Pakkumused tuleb esitada elektroonselt: https://riigihanked.riik.ee 

Edukas pakkuja  TEM Hooldus OÜ  


 AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke „Sõtke jõe paisu konstruktsiooni ekspertiis 28.04.2015  

Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 12. 05 2015, kell 15:00.
Pakkumused tuleb esitada elektroonselt: https://riigihanked.riik.ee

Edukas pakkuja  OÜ IRMARI 


  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke „Videosüsteemi  ja valvesignalisatsiooni paigaldus 16.12.2015  

Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 169916.
Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 28.12.2015, kell 10:00. 

Edukas pakkuja   SMART TIME  


 AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke „Ranna välisuste paigaldus" 17.12.2015  

Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 169951.
Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 29.12.2015, kell 10:00.

Edukas pakkuja  OÜ TEKTONIKA