VEEVÄRK HANKED 2011


 AS Sillamäe-Veevärk kuulutab välja hanke „Vee kvaliteedi tõstmine“ 30.12.2011. Hankedokumendid on kättesaadavad lingilt:

 Vee kvaliteedi tõstmise hankedokumendid

Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 13. jaanuar 2012 kell 14.00. Pakkumused tuleb tuua või saata AS Sillamäe Veevärk aadressil Ranna 5, 40231 Sillamäe.

 

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Edukas pakkuja AS Merko Infra.