UUDISED

 


  

Vastavalt AS Sillamäe - Veevärk nõukogu 27.01.2016 otsusele  kehtestatakse  kodutarbijatele järgmised maagaasi hinnad (ilma käibemaksuta):

November 2019
0,300 €/m³ *
Detsember 2019   0,300 €/m³ *

Vastavalt Konkurentsiameti 25.10.2019 otsusele  nr 7-3/2019-070 on alates 01.01.2020 kehtetatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) 0,12374 €/m³. 

 

Alates 01.01.2019 on maagaasi aktsiisimääraks 0,06331/m³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.

 

* maagaasi arvestuslik hind temperatuuril 20°C; gaasi absoluutsel rõhul 1,01325 baari ja lepingulisel alumisel kütteväärtusel 10,19 KWh/m³. 

 


Vastavalt Konkurentsiameti 18.11.2016 otsusele nr 9.1-3/16-012  on alates 01.01.2017 kehtestatud järgmised veeteenuse hinnad (ilma käibemaksuta): 

  • tasu vee eest füüsilistele isikute (korteriühistud, elanikkond) - 0,93 €/m³ ;
  • tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele - 1,04 /m³;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele (korteriühistud, elanikkond) - 0,83 €/m³;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele - 0,98 /m³.

 


 

Vastavalt AS Sillamäe-Veevärk nõukogu 08.12.2015 otsusele nr 05-15 on kinnitatud „Korterelamute veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tasu arvestamise kord“ uus redaktsioon, millest jäeti välja koefitsiendi 0,95 kasutamine tasu arvestamisel üldarve alusel. „Korterelamute veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tasu arvestamise kord“ uus redaktsioon kehtib alates 01. veebruaril 2016. 

 


 

Alates 01.12.2017 a. kehtivad linna sauna teenustele järgmised hinnad:

  • täispilet              - 4,50
  • soodustuspilet  - 3,80