HANKED VEEVÄRK 2020

  1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja e-hanke "Kaugloetavate gaasiarvestite ost ja andmete kuupõhine ülekandeteenus" 06.02.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad riigihangete registrist, viitenumber 219403. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.02.2020, kell 14:00. Pakkumusi ei esitatud.
  2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Väikebussi ost" 14.02.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.02.2020, kell 10:00.
    Edukas pakkuja Amserv Auto OÜ.
  3. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Gaasiarvestite kauglugemise ülekandeteenus" 06.04.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.04.2020, kell 10:00. Edukas pakkuja Telia Eesti AS.
  4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "GIS II etapp" 21.05.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2020, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ DBVISTA.
  5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe piirkonna põhjaveevarude ümberhindamine" 06.07.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.07.2020, kell 10:00. Edukas pakkuja Maves OÜ.
  6. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sõtke jõe suudme puhastamine ja muuli korrastamine" 09.10.2020. Hankedokumendid ja vormid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.10.2020, kell 14:00. Edukas pakkuja OÜ Kaurits.