VEE KVALITEEDI KOHTA


AS Sillamäe Veevärk teatab, et igal kolmapäeval 08.00-12.00 vana linnaosas ning 13.00-17.00 mikrorajoonis toimub magistraalveetorustike pesemine. Seoses sellega võib ajutiselt halveneda tarbijate joogivee kvaliteet torustikest ladestusteväljauhtmise tõttu.

Palume nimetatud päevadel võimaluse korral piirata joogivee tarbimist ning vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 


Sillamäe linna veevarustussüsteemi magistraaltorustike pesemise graafik