Avariidest Sillamäe linna veevärgisüsteemis

09.05.2024.a toimus veevärgitorustiku lõhkemine Kesk tn 8a hoone piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt katkestatud joogivee andmine hoonesse.

28.03.2024.a toimus veevärgitorustiku lõhkemine Viru tn 6 hoone piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt katkestatud joogivee andmine hoonesse.

27.02.2023.a toimus veetorustiku lõhkemine Hariduse 13 tänaval. Avarii kõrvaldamiseks oli ajutiselt (~ 2 tunniks) katkestatud joogivee andmine mõnedesse majadesse Hariduse 5, 7, 11, 13 tänaval.

16.10.2022. a toimus veetorustiku lõhkemine aadressil Kalda tn 12 asuva hoone juures. Avarii kõrvaldamiseks oli ajutiselt kuni 13.30 17.10.2022 (~ 6 tunniks) katkestatud joogivee andmine hoonesse. 

05.10.2022 a toimus veevärgi magistraaltorustiku lõhkemine Viru pst 2a hoone piirkonnas. Avarii kõrvaldamiseks oli ajutiselt ajavahemikul 10.30 – 13.30 (~ 3 tunniks) katkestatud joogivee andmine mõnedesse majadesse Viru puiesteel ja Ivan Pavlovi tänaval.

13.06.2022. a toimus veevärgi magistraaltorustiku lõhkemine Ivan Pavlovi tn 2 hoone piirkonnas. Avarii kõrvaldamiseks oli ajutiselt katkestatud vee andmine puurkaevudest keskpumbajaama.

20.10.2021. a toimus veetorustike lõhkemine Valeri Tškalovi tn 4 elumaja piirkonnas. Avarii kõrvaldamiseks oli ajutiselt (~ 6 tunniks) katkestatud joogivee andmine majadesse aadressel: Valeri Tškalovi tn 4, 4a ja Jõe tn 7, 8. 

09.09.2021 toimus veetorustiku lõhkemine V. Tškalovi 16 maja juures. Avarii kõrvaldamiseks oli ajutiselt kella 7.00 kuni 10.00 (3 tunniks) katkestatud joogivee andmine selles majas.

26.06.2021 toimus magistraalveetorustiku lõhkemine elamu Valeri Tškalovi tn 4 piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt kella 8.00 kuni kella 10.00 (2 tundi) katkestatud joogivee andmine osa elamutes ja hoonetes Valeri Tškalovi tänaval ja Mihhail Rumjantsevi tänaval.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 17.09.2020 kell 7.50 – 8.50. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni elumajades ja teistes hoonetes.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 30.06.2020 kell 12.15 – 12.50. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni elumajades ja teistes hoonetes.

02.07.2019.a (ajavahemikul kella 09.08 kuni kella 10.22) toimus häire mikrorajooni pumpla (Viru pst 39b) automaatika töös. Avarii tagajärjel oli ajutiselt katkestatud joogivee andmine Sillamäe mikrorajooni osa elumajades ja hoonetes.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b ja linna pumplas, I. Pavlovi 12v, toimus elektrienergia katkestus 18.05.2019 kell 18.30 -19.40. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni ja vana osa elumajades ja teistes hoonetes. Pärast veevarustuse taastamist oli joogivee kvaliteet mõnedel tarbijatel langenud.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 29.04.2019 kell 07:20 - 07:54. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe vana osa elumajades ja teistes hoonetes. Pärast veevarustuse taastamist oli joogivee kvaliteet mõnedel tarbijatel langenud.

Linna pumplas, I. Pavlovi 12v, toimus elektrienergia katkestus 30.01.2019 kell 09:44 - 09:51. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni osa elumajades ja teistes hoonetes. Pärast veevarustuse taastamist oli joogivee kvaliteet mõnedel tarbijatel langenud.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 07.05.2018 kell 10:00 – 10:20. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni elumajades ja teistes hoonetes.

13.01.2018 toimus magistraalveetorustiku lõhkemine elamu Valeri Tškalovi tn 4 piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt kella 10.00 kuni kella 14.00 (~ 4 tunniks) katkestatud joogivee andmine osa elamutes ja hoonetes Valeri Tškalovi tänaval ja Mihhail Rumjantsevi tänaval.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 06. novembril 2017 kell 19:00 – 19:40. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni elumajades ja teistes hoonetes.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 17. oktoobril 2017 kell 17:40 – 18:20. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni elumajades ja teistes hoonetes.

06.12.2016 ajavahemikus 08.30 – 14.00 magistraaltorustikul Kesk  tänava 1 piirkonnas viidi läbi taastamistöid. Avarii likvideerimise ajaks oli katkestatud joogivee andmine elumajas aadressil Kesk tn 1. Pärast veevarustuse taastamist läheduses asuvates hoonetes ja elumajades toimus tarbijatele antava joogivee kvaliteedi ajutine halvenemine.

07.07.2016.a (kella 10.00 paiku) toimus magistraalveevärgitorustiku lõhkemine Kajaka tn 26 maja piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt (~ 3 tunniks) katkestatud joogivee andmine osa elumajades ja hoonetes Kajaka ja Ranna tänaval.

Mikrorajooni pumplas, Viru 39b, toimus elektrienergia katkestus 12. märtsil 2016 kell 15:00 – 15:45. Avarii tõttu oli ajutiselt katkestatud joogiveega varustamine Sillamäe mikrorajooni elumajades ja teistes hoonetes. Pärast veevarustuse taastamist oli joogivee kvaliteet mõnedel tarbijatel langenud.

Ajavahemikus alates 28.01.2016 kuni 03.02.2016 magistraaltorustikul Sillamäe vanas linnaosas leidis aset avariiolukord, mille tagajärjel langes tarbijatele antava joogivee surve. Lõhkemiskoha otsing võttis küllaltki palju aega. Tulemusena selgus, et magistraaltorustiku lõhkemine toimus Ranna 1 hoone piirkonnas.  Avarii likvideerimise käigus toimus mõnede Ranna tänava hoonete joogiveevarustuse ajutine katkestus. 

24.11.2015  (kella 11.00 paiku) toimus magistraalveetorustiku lõhkemine maja Geoloogia tn 22 piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt (ca 4 tunniks) katkestatud joogivee andmine mikrorajooni osa elumajades ja hoonetes J. Gagarini ja Geoloogia tänaval.

13.10.2014.a Ranna tänaval teostati plaanilisi töid projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Tööde teostamise käigus toimus magistraalveevärgitorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt kella 10.00 kuni kella 13.00  katkestatud joogivee andmine elumajades ja hoonetes Ranna  ja Mere puiesteel.

17.09.2014.a Ranna tänaval teostati plaanilisi töid projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Tööde teostamise käigus toimus magistraalveevärgitorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt kella 12.00 kuni kella 16.00  katkestatud joogivee andmine elumajades ja hoonetes Ranna, V.Majakovski  tänaval ja Mere puiesteel.

07.11.2013.a Geoloogia tänaval teostati plaanilisi töid projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Tööde teostamise käigus toimus magistraalveevärgitorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt (~ 1 tunniks) katkestatud joogivee andmine mikrorajooni osa elumajades ja hoonetes Geoloogia ja Kooli tänaval.

23.07.2013.a (umbes kell 8.45) toimus magistraaltorustiku lõhkemine Geoloogia tn 20 ja Geoloogia tn 22 majade vahel. Avarii likvideerimiseks ajutiselt katkestati joogivee andmine osa elumajades ja hoonetes Juri Gagarini, Geoloogia, Kooli tänaval, Tallinna maanteel, Viru puiesteel, samuti süsteemis muudeti joogivee voolusuunad ning 3 tunniks katkestati joogivee andmine elumajades nr 33, 35, 37 Juri Gagarini tänaval ja lasteaias Helepunased Purjed. Avarii tulemusel toimus tarbijatele andva joogivee kvaliteedi halvenemine. Olid rakendatud erakorralised abinõud veetorustike pesemiseks ja olukorra normaliseerimiseks.

01.05.2013.a vana linnaosas teostati plaanilisi töid projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Tööde teostamise käigus toimus veevärgitorustiku lõhkemine maja Kesk tn 29 piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt katkestatud joogivee andmine elumajja Kesk tn 29.

16.04.2013.a linna mikrorajoonis teostati plaanilisi töid projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Tööde teostamise käigus toimus veevärgitorustiku lõhkemine maja Viru pst 39 piirkonnas. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt katkestatud joogivee andmine elumajja Gagarini tn 31.

12.03.2013.a vana linnaosas ja mikrorajoonis projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames teostati plaanilisi veevärgitorustike vahetamise töid. Tööde teostamise käigus toimusid veevärgi magistraaltorustiku lõhkemised Veski 7 piirkonnas (kella 09.00 paiku) ja Viru pst 37b piirkonnas (kella 17.30 paiku). Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt (~0,5 tunniks) katkestatud joogivee andmine elumajadesse Veski 6, 7, 9 ja Sõtke tänavas ning vähendatud veesurve joogiveetorustikes mikrorajoonis Gagarini tn, Viru pst, Tallinna mnt asuvates elamutes ja hoonetes ning vanas linnaosas Veski tänavas.

25.10.2012.a linna mikrorajoonis teostati plaanilised tööd – veevarustusvõrkude vahetus – projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Läbiviidavate tööde käigus Geoloogia tn 24 ja Juri Gagarini tn 37 majade vahel toimus magistraaltorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks katkestati elamu Juri Gagarini tn 37 ja lasteaia Helepunased Purjed joogiveevarustus ning langes surve Geoloogia tn, Juri Gagarini tn ja Viru pst mõnedesse elamuisse joogivett andvates torustikes.

12.09.2012.a toimus Sillamäe veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise II etapi tööde raames paigaldatud ajutise veetorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks 1,5 tunniks oli katkestatud joogivee andmine elumajadesse nr 31 Juri Gagarini tn. ja nr 30, 37/1,2,3 Viru pst ning hooneisse Viru pst 35 ja Tallinna mnt 13.

18.08.2012.a toimus Sillamäe veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise II etapi tööde raames paigaldatud ajutise veetorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks 1,5 tunniks oli katkestatud joogivee andmine elumajadesse nr 31 Juri Gagarini tn. ja nr 30, 37/1,2,3 Viru pst ning hooneisse Viru pst 35 ja Tallinna mnt 13.

28.07.2012.a juhtus veetorustiku lõhkemine Valeri Tškalovi tänaval. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt katkestatud (ca 1 tunniks) joogivee andmine elumajadesse nr 5, 7, 11, 13 Valeri Tškalovi tn.

12.06.2012.a Kajaka tänaval toimus veevärgi magistraaltorustiku lõhkemine. Avarii likvideerimiseks oli ajutiselt katkestatud joogivee andmine elumajadesse Kesk 14 ja Kajaka 15, 16, 18, 20, 22.

26.04.2012.a Sillamäe mikrorajooni joogivee pumplas projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames teostati üleminekutöid ajutisele veevarustuse skeemile. Teostatavate tööde tulemusel üksikute majade ja hoonete kraanidest tuli kvaliteedile mittevastav vesi, esmajärjekorras lõhna osas. Informatsioon joogivee kvaliteedi võimaliku halvenemise kohta oli AS Sillamäe-Veevärk kodulehel, kuid mitte kõik tarbijad olid selleks valmis, kuna ehitajate poolt teostatavate tööde kohta eelnevat infot ei olnud. Pärast tööde lõpetamist olukord kiiresti normaliseerus.

 12.04.2012.a teostati plaanilisi töid projekti  „Sillamäe linna veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” raames:  uute veevarustusvõrkude ühendamine vana linnaosas ja seadmete ühendamine joogivee keskpumplas. Teostavate tööde tulemusel muutusid joogivee voolusuunad ja veetorustike seintelt hakkasid sinna kogunud ladustused maha uhtuma, mis viis osa tarbijate joogivee kvaliteedi halvemaks. Olid rakendatud erakorralised abinõud veetorustike pesemiseks ja olukorra normaliseerimiseks.

 Vabandame tarbijate ees tekitatud ebamugavuste pärast!