SILLAMÄE VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITUS- JA  TAASTAMISTÖÖD

 

 


Projekti "Sillamäe linna veemajanduse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine'' elluviimise raames teostatavate tööde, asfalteerimise ja haljastuse planeeringud on toodud ära allpool lisatud graafikutes. Tööde teostamise täiendavaid selgitusi leiate allpool olevatest artiklitest.