PROJEKTI HANKED

 

 

 


1. Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmete rekonstrueerimise projekteerimis ja ehitust III etapped: https://riigihanked.riik.ee/, viitenumber 145887 

avati 05.09.2013,ppes 21.10.2013 kell 10:00, edukas pakkuja Nordecon AS.

2. Sillamäe linna veekäitlussüsteemide ja torustike ehituse III etapi omanikujärelvalve ning FIDIC Inseneri teenus  https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 144775 

avati 11.07.2013, lõppes 21.08.2013 kell 10:00, edukas pakkuja AS Infragate Eesti.

3. Dispetšerteenistuse sõiduki ostmine  https://riigihanked.riik.ee viitenumber 134852

avati 05.06.2012, ppes 30.07.2012 kell 14.00, edukas pakkuja Moller Auto Viru AS

4. Mobiilse töökoja ostmine   https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 133871

avati 03.05.2012, ppes 30.07.2012 kell 10.00, edukas pakkuja  Keil M.A. OÜ

5. Ekskavaatori ostmine  //riigihanked.riik.ee, viitenumber 133781

avati 30.04.2012, lõppes14.06.2012 kell 10.00, edukas pakkuja AS Mecro

6. Hüdrotõstukiga kallurauto ostmine  https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 132885

avati 03.04.2012, ppes 16.05.2012 kell 10.00, edukas pakkuja Keil M.A. OÜ

7.Hankedokumentide koostamine mobiilse avariitöökoja ostmiseks  https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 31228

avati 09.02.2012, lõppes 29.02.2012 kell 10.00, edukas pakkuja Digistone OÜ.

8. Hankedokumentide koostamine dispetšerteenuse auto ostmiseks  https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 131201

avati 08.02.2012, lõppes 27.02.2012 kell 14.00, edukas pakkuja Digistone OÜ.

9. Hankedokumentide koostamine ekskavaatori ostmiseks  https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 130955

 avati 31.01.2012, lõppes 17.02.2012 kell 14.00, edukas pakkuja Digistone OÜ

10. Hankedokumentide koostaminekallurauto ostmiseks  https://riigihanked.riik.ee viitenumber 130741 

avati 25.01.2012, lõppes 10.02.2012 kell 14.00, edukas pakkuja Digistone OÜ 

11. Sillamäe linna trasside ehituse II etapi omanikujärelvalve ning FIDIC Inseneri teenus https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 128019
avati 03.10.2011, lõppes 14.11.2011 kell 15.00, edukas  pakkuja AS Infragate Eesti 

12. Sillamäelinna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 127970

avati 30.09.2011, lõppes 10.11.2011 kell 15.00,  edukas ühispakkuja AS Merko Infra, AS Merko Ehitus ja AS Terrat

13. Sillamäelinna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 126393
avati 30.06.2011,lõppes 15.08.2011  K
õik pakkumused lükati tagasi, RHS §49.

14. Hankedokumentide koostamine ehitusjärelvalve II hankeks 

 avati 22.06.2011, lõppes 18.07.2011 kell 15.00, edukas pakkuja Innopolis Konsultatsioonid AS
https
://riigihanked.riik.ee
, viitenumber 126298

 15. AS Sillamäe-Veevärk survepesuauto ostmine https://riigihanked.riik.ee
avati 17.03.2011, lõppes 28.04.2011, edukas pakkuja KEIL. M. A. OÜ

16. Hankedokumentide koostamine Sillamäe trasside II ehitustöödeks
avati 21.01.2011, lõppes 14.02.2011, edakas pakkuja AS Infragate Eesti

 17.Hankedokumentide koostamine survepesuauto ostmiseks avati 14.01.2011, ppes 01.02.2011, edukas pakkuja OÜ Keskkonnaprojektt 

18.Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd https://riigihanked.riik.ee avati 01.02.2010, lõppes 12.04.2010, edukas pakkuja Skanska EMV AS (juhtiv partner)+Skanska Infra OY Eesti filiaal. 

 19. Ehitusjärelvalve hankedokumentide koostamine  

 avati 05.03.2009, lõppes 23.03.2009,edukas pakkuja OÜ Ekoekspert

 20. Projekteerimis- ja  ehitust tööde  hankedokumentide koostamine

 avati 12.03.2009, lõppes 09.04.2009, edukas pakkuja Keskkonnaprojekt

 21. Reoveepuhasti ehitusjärelvalve hankedokumentide koostamine  

 avati 13.04.2009, lõppes 07.05.2009, edukas pakkuja EUKonsultatsioon

 22. Reoveepuhasti projekteerimis- ja  ehitustööde  hankedokumentide koostamine

 avati 20.04.2009, ppes 14.05.2009, edukas pakkuja Keskkonnaprojekt

 23. Sillamäe linna mikrorajooni ja keskpumpla survetsoonide piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepumpla ja kanalisatsiooni survetoru ning pumbajaamade ja veetöötluse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneriteenus https://riigihanked.riik.ee 

avati 14.07.2009, lõppes 10.09.2009,  edukas pakkuja TSM Projektijuhtimise OÜ (juhtiv partner) + OÜ Keskkonnaprojekt

24. Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd https://riigihanked.riik.ee

avati 3.09.2009, lõppes 1.12.2009, edukas pakkuja AS Merko Ehitus (juhtiv partner) + AS Terrat + Tallinna Teede AS

25. Reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus https://riigihanked.riik.ee

 avati 17.09.2009, lõppes 10.11.2009, edukas pakkuja AS Infragate Eesti (juhtiv partner) + Tallinna Linnaehituse AS