Info veevarustussüsteemi riskihindamise kohta

Veetöötlusjaamades on varugeneraatorid, et elektrikatkestuse ajal saaksid pumbad töötada. Kesklinna ja mikrorajooni survetsoonid on omavahel ühendatud. Kui ühes survetsoonis on avarii, on võimalik teisest survetsoonist vett anda.