HANKED VEEVÄRK 2023

  1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Ettevõtte hoonete, rajatiste ja seadmete elektripaigaldiste käituse, hoolduse ning remondi teenuste korraldamine" 26.04.2023. Hanke alusdokument on kättesaadav lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.05.2023 kell 10:00. Edukas pakkuja SVG Technics OÜ.

  2. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Päikesejaama rajamise projektijuhtimise teenus" 16.06.2023. Hanke alusdokument on kättesaadav lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.06.2023 kell 10:00. Edukas pakkuja BestEnergy OÜ.
  3. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe sauna leiliruumi parandustööd" 19.07.2023. Hanke alusdokument on kättesaadav lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2023 kell 10:00. Edukas pakkuja Trent Projekt OÜ.
  4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Generaatori paigaldamine reovee peapumplasse" 05.12.2023. Hanke alusdokument on kättesaadav lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.12.2023 kell 10:00. Lõpetatud lepinguta.