PROJEKTI HANKED 2009 

  

 


1. Ehitusjärelvalve hankedokumentide koostamine  

avati 05.03.2009, lõppes 23.03.2009,edukas pakkuja OÜ Ekoekspert

2.Projekteerimis- ja  ehitust tööde  hankedokumentide koostamine

avati 12.03.2009, lõppes 09.04.2009, edukas pakkuja Keskkonnaprojekt

3. Reoveepuhasti ehitusjärelvalve hankedokumentide koostamine  

avati 13.04.2009, lõppes 07.05.2009, edukas pakkuja EUKonsultatsioon

4. Reoveepuhasti projekteerimis- ja  ehitustööde  hankedokumentide koostamine

avati 20.04.2009, ppes 14.05.2009, edukas pakkuja Keskkonnaprojekt

5. Sillamäe linna mikrorajooni ja keskpumpla survetsoonide piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepumpla ja kanalisatsiooni survetoru ning pumbajaamade ja veetöötluse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneriteenus https://riigihanked.riik.ee

avati 14.07.2009, lõppes 10.09.2009,  edukas pakkuja TSM Projektijuhtimise OÜ (juhtiv partner) + OÜ Keskkonnaprojekt

6. Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd https://riigihanked.riik.ee

avati 3.09.2009, lõppes 1.12.2009, edukas pakkuja AS Merko Ehitus (juhtiv partner) + AS Terrat + Tallinna Teede AS

7. Reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus https://riigihanked.riik.ee

avati 17.09.2009, lõppes 10.11.2009, edukas pakkuja AS Infragate Eesti (juhtiv partner) + Tallinna Linnaehituse AS