PROJEKTI HANKED 2011                   

 

 

 


1.Sillamäe linna trasside ehituse II etapi omanikujärelvalve ning FIDIC Inseneri teenus

https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 128019
avati 03.10.2011, lõppes 14.11.2011 kell 15.00, edukas  pakkuja AS Infragate Eesti 

2. Sillamäelinna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp

https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 127970avati 30.09.2011, lõppes 10.11.2011 kell 15.00,  edukas ühispakkuja AS Merko Infra, AS Merko Ehitus ja AS Terrat

3. Sillamäelinna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp

https://riigihanked.riik.ee, viitenumber 126393
avati 30.06.2011,lõppes 15.08.2011  K
õik pakkumused lükati tagasi, RHS §49.

4. Hankedokumentide koostamine ehitusjärelvalve II hankeks 

avati 22.06.2011, lõppes 18.07.2011 kell 15.00, edukas pakkuja Innopolis Konsultatsioonid AS
https
://riigihanked.riik.ee
, viitenumber 126298

5. AS Sillamäe-Veevärk survepesuauto ostmine

https://riigihanked.riik.ee
avati 17.03.2011, lõppes 28.04.2011, edukas pakkuja KEIL. M. A. OÜ

6. Hankedokumentide koostamine Sillamäe trasside II ehitustöödeks
avati 21.01.2011, lõppes 14.02.2011, edakas pakkuja AS Infragate Eesti

7.Hankedokumentide koostamine survepesuauto ostmiseks avati 14.01.2011, ppes 01.02.2011, edukas pakkuja OÜ Keskkonnaprojektt