VEEVÄRK HANKED 2019

  1. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Gaasijaotusjaama piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja ehitus" 06.03.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.03.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja OÜ Leonid Noskov.
  2.  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine" 07.03.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.03.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja TMT PRO OÜ.
  3.  AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Elektriajamite ost ja paigaldus reoveepumpla siibritele" 24.04.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.05.2019, kell 13:00. Edukas pakkuja AS Teramet.
  4. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke "Sõtke jöe paisu ja silla (Sõtke/Veski ristumiskoht) rekonstrueerimise projekt" 05.06.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.06.2019, kell 10:00. Edukas pakkuja P.P. Projekt OÜ.
  5. AS Sillamäe-Veevärk kuulutas välja hanke „Reovee peapumpla pumbaruumi vibratsiooni likvideerimine“ 15.11.2019. Hanke alusdokumendid on kättesaadavad lingilt: Hanke alusdokumendid.
    Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.12.2019, kell 13:30. Edukas pakkuja AS ENTEH ENGINEERING